کاویان صید

شرکت کاویان صید خلیج فارس با دارا بودن دو فروند شناور صیادی وبیش از ۱۵۰ نفر پرسنل نزدیک به ۲۰ سال است در امر صید و صیادی در سواحل جنوبی ایران مشغول به فعالیت می باشد.

logo

خدمات ما

صید

شرکت کاویان صید خلیج فارس با دارا بودن دو فروند شناور صیادی وبیش از ۱۵۰ نفر پرسنل نزدیک به ۲۰ سال است در امر صید و صیادی در سواحل جنوبی ایران مشغول به فعالیت می باشد

عمل آوری

شرکت کاویان صید خلیج فارس با دارا بودن دو فروند شناور صیادی وبیش از ۱۵۰ نفر پرسنل نزدیک به ۲۰ سال است در امر صید و صیادی در سواحل جنوبی ایران مشغول به فعالیت می باشد

بسته بندی

شرکت کاویان صید خلیج فارس با دارا بودن دو فروند شناور صیادی وبیش از ۱۵۰ نفر پرسنل نزدیک به ۲۰ سال است در امر صید و صیادی در سواحل جنوبی ایران مشغول به فعالیت می باشد

عرضه و صادرات

شرکت کاویان صید خلیج فارس با دارا بودن دو فروند شناور صیادی وبیش از ۱۵۰ نفر پرسنل نزدیک به ۲۰ سال است در امر صید و صیادی در سواحل جنوبی ایران مشغول به فعالیت می باشد

روال کار

ویتنام0%
چین0%
کره0%
ایتالیا0%

به خانواده بزرگ کاویان صید بپیوندید

بیشترین صادرات این شرکت شامل ماهی های مرکب، یال اسبی، سلطان ابراهیم و حسون بوده که به کشور های مختلفی از جمله امارات متحده عربی، پاکستان، چین، کره جنوبی، ژاپن، ویتنام ، ایتالیا و اسپانیا ارسال می شود.